Vei, vann og avløp - vakttelefoner

Område Telefon Ansvarsområde
Vei 91887380 Hull i kommunale veger, strøing, brøyting
Vann 92502915
Avløp 90979630