Pårørendealliansen (som er en pårørendeorganisasjon for pårørende) gjennomfører en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

Fræna kommune utlyser alle nye sykepleiestillinger som heltidsstillinger, og nyansatte får et rekrutteringsstipend på 50 000 kr

Fræna kommune inviterer til kurs i mestring av stress og belastning i regi av Frisklivssentralen, i samarbeid med kreftkoordinator.

Fysioterapitjenesten i Fræna kommune starter i februar 2018 opp igjen med fallforebyggende treningsgruppe.

"Dette er det beste tilbudet Fræna kommune noen gang har igangsatt" - tilbakemelding fra tidligere deltaker.

Fysioterapitjenesten i Fræna kommune starter i januar 2018 opp nye treningsgrupper.

Fra 2. januar 2018 gir Moldebadet gratis årskort til alle 2. klassinger i Romsdalskommunene: Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra og Fræna.