Ønsker du mer kunnskap og inspirasjon om hvordan du kan forbedre ditt hverdagskosthold?

Da er dette kurset noe for deg.

Frisklivssentralene i Fræna og Eide inviterer til Bra mat kurs med oppstart 3. april kl. 18-20. Kurset går over 5 tirsdager og inkluderer praktisk matlaging.

 

Eiendomsskattelistene for 2018 finner du i listen nedenfor.

Papirutgaven av eiendomsskattelistene og fritakslisten er tilgjengelig på Sørviskontoret for gjennomsyn i fire uker fra 01.03.2018. 

Frisklivssentralene i Fræna og Eide inviterer til kurs for deg som er i risiko for utvikling av diabetes type 2, eller allerede har diabetes.

Eide og Fræna mållag skipar konsert med Majorstuen søndag 8. april kl. 19:00 på Elnesvågen Bedehus.

 

Rutetidene for Bjørnsundruta 2018 er klare. 

Alle internnummer er erstattet med mobilnummer. Se "Finn ansatt" på hjemmesiden vår - der ligger alle ansatte med mobilnummer og e-postadresse. 

 

eDialog

Vi har tatt i bruk eDialog. Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Fræna kommune inviterer til kurs i mestring av stress og belastning i regi av Frisklivssentralen, i samarbeid med kreftkoordinator.