Veterinærvakt

For å sikre at dyr har tilgang til veterinærhjelp hele døgnet er det etablert en egen veterinærvaktordning for hjelp ved akutt behov på kveld, natt og helg.

Kontaktinformasjon

Veterinærvakt
Mobil 482 62 765