Vei, vann og avløp - vakttelefoner

Vakttelefoner vann og avløp
Vakttelefoner vann og avløp
Område Telefon Ansvarsområde
Vei 91 88 73 80 Hull i kommunale veier, brøyting og strøing
Vann 95 20 29 15
Avløp 90 97 96 30