Meld fra om feil

Her kan du melde fra om hull i kommunale veger, gatelys som ikke virker, manglende trykk/misfarging av drikkevann, løse kumlokk etc. 

Meld fra om feil

Felt merket med * må fylles ut

Opplysninger gitt i skjemaet vil ikke være synlig på internett og kun tilgjengelig for den som behandler din melding. Sensitiv informasjon må ikke formidles via dette skjemaet. Akutte hendelser må meldes til vakttelefonene: