Kriseteam

Støttegruppa skal være et supplement til den behandling og omsorg som gis i ulike krisesituasjoner.

Gruppa kan kalles sammen ved dødsfall, personlige kriser, lovbrudd, katastrofer, ulykker og andre spesielle hendelser.

Gruppa kan ta initiativ og legge tilrette for markeringer og minnestund.

Gruppa skal også avklare behov for hjelp/støtte og formidle dette videre til aktuelle hjelpeinstanser. 

Kriseteam
Medlem Funksjon Stilling Telefon
Iren Stranden Leder Sosionom/enhetsleder Helse og familie 97098670
Svein Audun Hatlen Nestleder Prest 48177729
Jorunn Lyngstad Pettersen Medlem Lensmann 70 11 87 00
Petter Holen Medlem Kommuneoverlege 97581502
Marry Holsbøvåg Medlem Psykiatrisk sjukepleier 41224864 - 97022780
Per Johan Tøsse Medlem Stasjonsleder ambulansen 91314870
Marita Jacobsen Medlem Helsesøster 46909190 - 99320004
Elisabeth Langeland Medlem Rektor 41224861

Kontaktinformasjon

Iren Stranden
Enhetsleder
E-post
Mobil 970 98 670

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25