Sylte og Malme skule

Sylte og Malme skule er en enhet, men består av to skoler som ligger ca. 4 km unna hverandre.

På Sylte går 1.-4.trinn, her er også SFO lokalisert og på Malme skule går 5.-7.trinn. Ved Sylte og Malme skule er det totalt 152 elever og 28 ansatte.

It's learning

It’s Learning er skolens læringsplattform, og det er viktig at foreldre og elever benytter seg av denne plattformen. Her legges det ut beskjeder, kontaktinformasjon, bilder mm. Alle digitale skjema og linker som foreldre benytter seg av legges ut på hjemmesiden inne på It’s Learning.

Link til foreldrepålogging på It's Learning finner du her.

 

Sylte (1.4. trinn)

Organisering av skoledagen
Klassetime Klokkeslett
1.time 08:15 - 09:15
Pause 09:15 - 09:30
2.time 09:30 - 10:30
Pause 10:30 - 10:45
3.time 10:45 - 11:45
Matpause 11:45 - 12:15
4.time 12:15 - 13:00

 

Malme (5.-7.trinn)

Organisering av skoledagen
Klassetime Klokkeslett
1. og 2.time 08:20-09:50
Pause 09:50-10:10
3.time 10:10-10:55
Pause 10:55-11:30
4.time 11:30-12:30
Pause 12:30-12:45
5.time 12:45-13:45

Kontaktinformasjon

Emil Aas
Rektor Sylte og Malme skoler
E-post
Telefon 71 26 55 83
Mobil 922 21 228
Eli Fladmark
Avdelingsleder småtrinn v/ Sylte skule
E-post
Telefon 71 26 55 83
Mobil 977 99 626
Tine Bergheim
Avdelingsleder mellomtrinn v/ Malme Skule
E-post
Telefon 71 26 56 87
Mobil 482 62 598
Liv Tørset
SFO-leder
E-post
Mobil 908 06 852