Hustad barne- og ungdomsskole

Hustad barne- og ungdomsskole er en skole som ligger på Hustad. .

Skoleåret 2017/2018 er vi 173 elever ved skolen. Det er 31 ansatte - dette omfatter rektor, fagleder, sekretær, lærere, assistenter og vernepleier.

It's learning

It’s Learning er skolens læringsplattform, og det er viktig at foreldre og elever benytter seg av denne plattformen. Her legges det ut beskjeder, kontaktinformasjon, bilder mm. Alle digitale skjema og linker som foreldre benytter seg av legges ut på hjemmesiden inne på It’s Learning.

Link til foreldrepålogging på It's Learning finner du her.

 

Organisering av skoledagen

Organisering av skoledagen
Klassetime Klokkeslett
1.time 08:40 - 09:10
2.time 09:10 - 10:10
Pause 10:10 - 10.25
3.time 10:25 - 11:25 (u.skolen til 11:30)
Matpause 11:25 (11:30 for u.skolen) - 12:05
4.time 12:05 - 12:35
5.time 12:35 - 13:05
Pause 13:05 - 13:15
6.time 13:15 - 14:15

 

Skolen slutter:

Når slutter barnet?
Klokkeslett 13:05 14:15
Mandag 1.-7.klasse 8.-10.klasse
Tirsdag 1.-4.klasse 5.-10.klasse
Onsdag 1.-3.klasse 4.-10.klasse
Torsdag 1.-10.klasse
Fredag 1.-4.klasse 5.-10.klasse

Kontaktinformasjon

Anne Kristine Løseth
Rektor Hustad barne og ungdomsskole
E-post
Telefon 477 11 821
Njål Landmark
Fagleder
E-post
Mobil 477 14 702
Oddny Irene S. Farstad
Sekretær
E-post
Telefon 71 26 62 50