Haukås skole

Haukås skole ligger sentralt til i Elnesvågen sentrum. Det er barneskole fra 1. - 7.klasse, med ca. 260 elever dette skoleåret.

Elevtallet på trinna varierer fra 35 - 45 elever, og det er to klasser på alle trinn.

Det er 40 ansatte ved skolen. 24 av de ansatte er pedagogisk personale. De andre ansatte er skoleassistenter, SFO   personale, kontorkonsulent, vaktmester og renholdere.

It's learning

It’s Learning er skolens læringsplattform, og det er viktig at foreldre og elever benytter seg av denne plattformen. Her legges det ut beskjeder, kontaktinformasjon, bilder mm. Alle digitale skjema og linker som foreldre benytter seg av legges ut på hjemmesiden inne på It’s Learning.

Link til foreldrepålogging på It's Learning finner du her.

 

Organisering av skoledagen

Organisering av skoledagen
Klassetime Klokkeslett
1.time 08:05 - 09:35
Pause 09:35 - 09:50
2.time 09:50 - 10:50
Matpause 10:50 - 11:30
3.time 11:30 - 12:30
Pause 12:30 - 12:45
4.time 12:45 - 13:15
5.time 13:15 - 13:45

 

Skolen slutter:

Skolen slutter:
Klokkeslett 12:30 13:15 13:45
Mandag 1.-4.trinn 5.-7.trinn
Tirsdag 1. - 2trinn 3.-4.trinn 5.-7.trinn
Onsdag 1.-7.trinn
Torsdag 1.-2.trinn 3.-4.trinn 5.-7.trinn
Fredag 1.-4.trinn 5.-7.trinn

Kontaktinformasjon

Tom Grunde Malme
Rektor Haukås skole
E-post
Mobil 938 78 360
Vivi Ann Kirkaune
SFO-leder
E-post
Mobil 482 92 916