Godkjente listeforslag til kommunestyrevalget i Hustadvika kommune 2019

Valgstyret i Hustadvika behandlet innkomne listeforslag i møte 07.05.2019. Alle innkomne listeforslag ble godkjent. Ingen av de oppførte kandidatene på listene har søkt fritak.