Forhåndsstemming

Tidlig stemmegivning:

Dersom du ønsker å avlegge din stemme mellom 1. juli og 10. august i valgåret kan du henvende seg til sørviskontoret på Eide eller i Fræna for å avgi din stemme i ordinær åpningstid. Valgavlukket settes opp til 1. juli og sedler for alle parti + blanke sedler legges ut. Ordinære stemmesedler er ikke ferdig trykt til 1. juli, så du får bare anledning til å stemme på parti og ikke på personer i denne perioden.

Ordinær forhåndsstemming:

Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10.august og varer frem til og med fredagen før valgdagen (til og med fredag 6. september 2019). Det er mulig å forhåndsstemme ved begge sørviskontorene i ordinær åpningstid. Tirsdag 3. september og torsdag 5. september 2019 holder sørviskontorene åpent til kl 19.00 for de som ønsker å forhåndsstemme.

Ambulerende stemmegivning:

Om du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme der det blir holdt forhåndsstemming eller ved valgdagen, kan du søke om å få forhåndsstemme der du oppholder deg. Ta kontakt med sørviskontoret i Eide eller i Fræna om du ønsker at vi kommer til deg for å motta din stemme. Vi tar med urne og alle stemmesedler. Frist for å søke om dette er innen tirsdag 3. september.

Stemmegivning institusjonene

Stemmemottakere fra kommuneadministrasjonen besøker også alle institusjonene i begge kommunene, tid og sted kunngjøres med plakater på stedet. Beboere, pårørende, ansatte og andre som ønsker det kan avlegge sin stemme. Her er en oversikt over når vi kommer på besøk for å motta stemmer:

Forhåndsstemming ved institusjonene
Hvor? Dato Klokkeslett
Farstad omsorgssenter 26.08.2019 10.30-11.30
Hustad Fengsel 26.08.2019 12.00-13.30
Lundhaugen, Bud 26.08.2019 14.00-15.00
Fræna sjukeheim 27.08.2019 10.30-11.30
Auretunet 27.08.2019 12.30-13.30
Eidem omsorgsbolig 27.08.2019 14.00-14.30
Eide sykehjem 27.08.2019 11.00-12.30

Kontaktinformasjon

Merete Rødal
Enhetsleder Sørviskontoret. Veiledning byggesak/fradeling, kommunale boligtomter, hjemmeside
E-post
Mobil 959 61 024