Forhåndsstemming

For de som ikke har anledning å avgi sin stemme i ordinær forhåndsstemmeperiode (10. august til og med 8. september) eller på valgdagen 9. september er det mulig å stemme fra 1. juli ved Sørviskontoret på Rådhuset.

Vi har åpent mellom kl 08.00 og kl 15.25 mandag til fredag. Husk å ta med gyldig legitimasjon! 

I ordinær forhåndsstemmeperiode (10. august til 8. september) er det mulig å stemme ved Sørviskontoret på kommunehuset. Vi har åpent mellom kl 08.00 og kl 15.25 mandag til fredag.

På valgdagen 9. september er det mulig å stemme følgende steder mellom kl 12.00 og kl 20.00:

  • Farstad: Tusenborg (Farstad gamle skole)
  • Hustad: Hustad barne og ungdomsskole
  • Bud: Bud barne og ungdomsskule
  • Tornes: Tornes skule
  • Haukås: Fræna ungdomssskule
  • Sylte/Malme: Vonheim, Malmefjorden
  • Søre Fræna: Jendem skole, gymsalen

Søndag 8. september kan alle som er stemmeberettigede også stemme ved Fræna ungdomsskole mellom kl 13.00 og kl 18.00.

Dersom du ikke har anledning å oppsøke noen av stemmelokalene kan ansatte i kommuneadministrasjonen komme hjem til deg og motta din stemme.

Send en søknad om dette til Valgstyret i Fræna, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen innen tirsdag 5. september 2017 eller på postmottak@frana.kommune.no