Fellesnemnda

Fellesnemndas sin oppgave var å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye Hustadvika kommune fram mot 01.01.2020. Fellesnemnda hadde sitt siste møte 12.09.2019. Hustadvika kommunestyre konstitueres 26.09.2019 og tar over Fellesnemnda sine oppgaver fra samme dato.

Fellesnemnda sine medlemmer fra Fræna
Medlem Varamedlem
Fræna Laila Nøsen (SV)
Tove Henøen (Sp) Erling Hustad (Sp)
Jan Arve Dyrnes (Ap) Arne Stavik (Ap)
Trond Malmedal (Sp) Turid Magerøy (Sp)
Sofie Elisabeth H Brekken (Ap) Cecilie Buaas (Ap)
Kjell Arne Iversen (Sp) Kjell Johan Berget (Sp)
Annhild Viken Sunde (V) Per Bjørn Hokstad (Ap)
Ottar Nerland (Sp)
Hans Bjarne Tennøy (Ap)
Elin Bjerkeseth (Sp)
Ole Håkon Havnes Farstad (Sp)
Marie Austad (Sp)
Jan Ove Breivik (H) Nils Christian Harnes (Krf)
Kjell Lode (Krf) Inger Lise N Skogstad (Frp)
Johnny Varhol (Frp) Sigrid Gjendem Fjørtoft (H)
Ingvar Hals (H)
Oddvar Myrseth (Krf)
Fellesnemnda sine medlemmer fra Eide
Medlem Varamedlem
Egil Strand (H) Stian Teistklub (H)
Eli Sildnes (H) Charlotte Inderhaug (H)
Terje Lyngstad (H) Ole Helge Nerland (H)
Kari Nergård (Ap) Arne Birger Silnes (Ap)
Jarle U Klavenes (Ap) Egil Ekhaugen (Ap)
Birgit Leirmo (Ap)
Birgit Dyrhaug (Sp) Finn Joralf Lyngstad (Sp)
Odd Magne Bolli (Sp) Kolbjørn Gaustad (Sp)
Ragnvald Olav Eide (V) John Helge Strand (V)
Rune Strand (Uavhengig)