Ordfører og varaordfører

Tove Henøen er ordfører i Fræna kommune i perioden 2015-2019. Hun representerer Senterpartiet. Ordføreren kan du møte hver dag på kommunehuset i Elnesvågen. Ring på forhånd for å gjøre avtale om møtetid.

 

Ordføreren har i følge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskapet og kommunestyret. Hun har møte- og talerett i alle andre kommunale organ, men har bare stemme- og forslagsrett der hun er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og skriver under på kommunen sine vegne (om ikke myndighet er delegert til andre).

Ordføreren har kontoret sitt i tredje etasje i kommunehuset i Elnesvågen.

Varaordfører

Varaordføraren er Jan Arve Dyrnes som representerer Arbeiderpartiet.
Varaordføreren leder formannskapet og kommunestyret i ordføreren sitt fravær.

Varaordføraren har ikke fast kontortid ved kommunehuset. 

Kontaktinformasjon

Tove Henøen
Ordfører
E-post
Mobil 926 89 727
Jan Arve Dyrnes
Varaordfører
E-post
Mobil 936 00 866

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen