Møtekalender politiske møter

Møtene finner i hovedsak sted på kommunestyresalen på kommunehuset i Elnesvågen.

Driftsutvalget holder møtene sine rundt om på de kommunale byggene, se i innkallinga til møtet hvor møtet finner sted. Fellesnemnda har møte annenhver gang på Eide og i Fræna.

 

Møtestart politiske utvalg
Kommunestyret: Kl 16:00
Plan og økonomiutvaglet/Formannskapet Kl 14:00
Driftsutvalget Kl 14:00
Fellesnemnda Kl 16.00 

 

 

Møteplan for politiske møter 1. halvår 2019
Møteplan for politiske møter 1. halvår 2019
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyret 21. 25. 20.
Plan og økonomiutvalet / Formannskapet 7. 4. 6.
Driftsutvalet 5. 2. 4.
Fellesnemnda 14. 14. 11. 23. 13.
Møteplan for politiske møter 2. halvår 2019
Møteplan for politiske møter 2. halvår 2019
Utvalg Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret 19. 12.
Plan og økonomiutvalet / Formannskapet 5. 28.
Driftsutvalet 3.
Fellesnemnda 12. 17.

Følg denne lenken for å finne sakspapirene til møtene.