Møtekalender politiske møter

Møtene finner i hovedsak sted på kommunestyresalen på kommunehuset i Elnesvågen.

Driftsutvalget holder møtene sine rundt om på de kommunale byggene, se i innkallinga til møtet hvor møtet finner sted. Fellesnemnda har møte annenhver gang på Eide og i Fræna.

 

Møtestart politiske utvalg
Kommunestyret: Kl 16:00
Plan og økonomiutvaglet/Formannskapet Kl 14:00
Driftsutvalget Kl 14:00

 

 

Møteplan for politiske møter 2. halvår 2019
Møteplan for politiske møter 2. halvår 2019
Utvalg Juli August September Oktober November Desember
Hustadvika kommunestyre 17. og 18. 14. 12.
Formannskapet i Hustadvika 21.
Plan og økonomiutvalet / Formannskapet 5. 28.
Driftsutvalet 3.
Fellesnemnda 12.
Fræna kommunestyre 19. 12.

Følg denne lenken for å finne sakspapirene til møtene i utvalgene i Fræna

Følg denne lenken for å finne sakspapirene til møtene i utvalgene i Hustadvika.