Møteinnkallinger og protokoller

Møteinnkallingene legges ut på hjemmesiden vår i forkant av møtene. Protokollene legges ut så snart de er ferdig etter møtet.

Dette gjelder møteinnkallinger til:

  • Kommunestyret
  • Formannskapet 
  • Plan og økonomiutvalget
  • Driftsutvalget
  • Administrasjonsstyret 
  • Arbeidsmiljøutvalget
  • Viltnemnda

Du finner alle innkallinger og protokoller fra utvalgene nevnt ovenfor ved å klikke på denne lenken. 

Referat fra andre styrer, råd og utvalg finner du på postlista vår 

Møteinnkallinger og protokoller fra Kontrollutvalget i Fræna finner du ved å klikke på denne lenken.

Er det noe du ikke finner? Ta kontakt med oss, se kontaktinformasjon i høyremargen. 

Kontaktinformasjon

Sørviskontoret
E-post
Telefon 71 26 81 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen