EHF-faktura

Krever du innbetaling fra Fræna kommune må dette gjøres via en EHF-faktura til vårt aksesspunkt. 

Fordeler for kommunene

 • Manuelle rutiner elimineres. Både papirfakturaer og PDF-vedlegg medfører manuelt arbeid for kommunen
 • Mindre rettearbeid (feiltasting og/eller tolkning ved skanning)
 • Raskere saksgang, med rettidig betaling og mindre arbeid med purringer

 

Fordeler for leverandørene

 • Raskere betaling – postgang og manuelle rutiner elimineres
 • Besparelser i form av papir, porto, automatiserte rutiner
 • Risiko for feil reduseres dramatisk (feiltasting og/eller tolkning ved skanning)
 • Mindre arbeid med purring
 • Miljøbesparende

Hva må du som leverandør gjøre for å kunne sende EHF-faktura?

Du kan produsere dine fakturer i EHF i eget fakturasystem eller benytte nettbasert fakturaportal. Fakturaportal er en enkel løsning hvor man oppretter fakturaene på nett og sender disse via et aksesspunkt til kjøper. De fleste banker tilbyr denne tjenesten via nettbank. Se veiledning som kort beskriver de ulike valgmulighetene du har for å komme i gang med EHF-fakturering.

 

Merk spesielt at:

 • Vår fakturaadresse er vårt org.nr: 845 241 112 og vårt aksesspunkt er Visma
 • Faktura skal være påført 4-siftret ansvarsnummer som referanse. De 4 sifrene skal stå alene i fakturafeltet «Accounting Cost» (obligatorisk EHF-felt). Oversikt over kommunen sine enheter og ansvarsnummer finner du i høyre marg.
 • Bestillers navn og/eller enhet skal fremkomme på fakturaen
 • Fakturaen sendt via epost regnes ikke som elektronisk faktura og godtas ikke
 • Mangelfulle fakturaer (innhold, kvalitet og merking) vil bli returnert til leverandør
 • Evt. vedlegg må følge fakturaen i EHF

 

Fræna kommune har standard betalingsbetingelse som er 30 dager fra fakturadato.

Kontaktinformasjon

Marit Lysgård
Regnskapsmedarbeider
E-post
Mobil 992 89 234
Kari Anne Rødal
Regnskapsmedarbeider
E-post
Mobil 992 89 235
Merethe Gule
Regnskapsmedarbeider
E-post
Mobil 992 89 233
Lill Tove Gammelsæter
Leder
E-post
Mobil 911 31 137