Årsrapport

Årsrapporten redegjør for økonomi, tjenesteutvikling og måloppnåelse for året som har gått. Dette gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser og statistikk og rapportering fra virksomhetene på tjenesteutvikling og oppnådde resultater.

Årsrapport
År Lenke til årsrapporten
2018 Årsrapport 2018
2017 Årsrapport 2017
2016 Årsrapport 2016

Kontaktinformasjon

Ole Rødal
Økonomisjef
E-post
Mobil 482 07 775

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen