Salgs og skjenketider for alkohol i Fræna

Forskrifter om salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1 og åpnings- og skjenketider ved serveringssteder i Fræna Kommune finner du her. Disse er vedtatt i Rusmiddel- og alkoholpolitisk plan av kommunestyret, for perioden 30.09.16 - 30.09.20.

Salgsløyve

§ 1-1. Salgstid for alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) kan følge maksimaltiden i alkohollova, dvs.

  • Hverdager, mandag til fredag fra kl. 08:00 til 20:00.
  • Dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag, kl. 08:00 til 18:00

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17.mai.

§ 1-2. På julaften, nyttårsaften, påske- og pinseaften er salgstida avgrenset fra kl. 08:00 til 15:00.

 

Skjenkeløyve

Åpningstider:

§ 2-1. Serveringssteder kan holde åpent fra kl. 06:00 til kl. 03:00.

Skjenketider:

§ 2-2.  Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (øl, sterkøl og vin) kan skje fra kl. 06:00 til kl. 02:00.

§ 2-3. Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 (brennevin) kan skje fra kl. 13:00 til 02:00.

Andre serveringssteder

§ 3-1. Serveringssteder uten alkoholservering kan ha samme åpningstid som skjenkestedene.

 

Dispensasjoner

§ 4-1. For enkeltarrangement  og spesielle tilfeller kan åpningstiden og skjenketiden for serveringssteder bli utvidet til hhv. 04:00 og kl. 03:00.

§ 4-2. Dispensasjoner for enkeltarrangement i medhold av § 4.1 blir gitt av rådmannen eller den han gir myndighet til.
 

Kontaktinformasjon

Kirsti Eide
Rådgiver (Kommunale boliger, startlån, skjenke- og bevilling)
E-post
Mobil 900 33 619

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25