Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr for å opprettholde retten til å skjenke eller selge alkoholholdig drikk.

Gebyrets størrelse avhenger av alkoholsalg foregående år, og forventet alkoholsalg  inneværende år. Opplysninger om dette sender bevillingshaverne til oss i omsetningsoppgaven.

Skjema:

Omsetningsoppgave for alkohol

Kontaktinformasjon

Kirsti Eide
Rådgiver (Kommunale boliger, startlån, skjenke- og bevilling)
E-post
Mobil 900 33 619

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25