Vår visjon

Fræna Kulturskole er en av de eldste kulturskolene i landet, og undervisningen startet allerede i 1967.

Å drive kulturskole er nå et lovfestet kommunalt tilbud.

Vi ønsker å være en kulturskole for alle i Fræna.
Fra 1971 tok kommunen over driften og kulturskolen er i dag organisert under kulturenheten.

Kulturskolen ledes av rektor. Kultursjefen er øverste leder for kulturenheten.

Fræna kulturskoles visjon

«Være et kulturelt ressurssenter for kommunen og en ressurs for regionen. Skolen ønsker å skape engasjement, trivsel og glede. Elever skal føle mestring, og lærerne skal gjennom godt samarbeid hjelpe elevene å nå sine mål.

Vi vil være med å skape verdier som er med oss livet ut.”

Kulturskolens mål for drifta

• Gi et frivillig opplæringstilbud innen ulike kulturfag til alle mål- og aldersgrupper i kommunen, med særlig vekt på barn og unge.

• Gi elevene et tilbud for å oppleve, skape og utøve kunst og kultur ved egenaktivitet og i møte med andre

• Utvikle elevenes musikalske, kunstneriske og kulturelle kompetanse med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en vedvarende og meningsfull fritidsaktivitet, og et godt grunnlag for eventuell senere yrkesutdanning innen kulturfaga.

• Skape aktive mottakere som er i stand til å vurdere og velge innenfor det mangfoldet av kunstneriske uttrykk som fins i hverdagen

• Styrke og utvikle vår posisjon som et kulturelt kreativitets- og kompetansesenter, og bidra til et rikt og variert kulturliv i kommunen

• Være med å profilere og markedsføre kommunens opplærings- og aktivitetstilbud
• Ta ansvar for elever med spesielle forutsetninger innen kunstfag

Kontaktinformasjon

Randi Anita Dale
Kulturskolerektor
E-post
Mobil 482 16 186

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25