Bjørnsundruta

Kystkulturhelga 21. til 23. juni 2019
Her er rutetidene for Bjørnsundruta Kystkulturhelga 2019. (PDF, 437 kB)


Ordinær rute
Passasjerer må bestille transport med Bjørnsundsruta på forhånd. Båten går til det er tomt på kaien.

Påmelding via Bjørnsundsruta på Facebook, ring eventuelt 90 14 73 53. Booking må skje minst én time før oppsatt avgang.

Se tabellene under for mulige avganger.
 

 

 

Sommerrute 21.06.2019 - 11.08.2019
Sommerrute 21.06.2019 - 11.08.2019
Avgang Onsdag Ferdag Søndag
Fra Bud 11:00/17:00 11:00/17:00 17:00
Ankomst Nordre 11:20/17:20 11:20/17:20 17:20
Avgang Nordre 11:25/17:25 11:25/17:25 17:25
Ankomst Søre 11:30/17:30 11:30/17:30 17:30
Avgang Søre 11:35/17:35 11:35/17:35 17:35
Ankomst Bud 12:00/18:00 12:00/18:00 18:00

 

Betaling med kort eller på Vippsnummer 538459 
Gamle klippekort kan ikke lengre benyttes.

 

Havfisketurer fra Bud hver onsdag fra 26.06.2019 - 07.08.2019
Havfisketurer fra Bud hver onsdag fra 26.06.2019 - 07.08.2019
Avgang Onsdag
Fra Bud 13:00
Ankomst fiskeplass 13:10
Avgang fiskeplass 15:00
Ankomst Nordre 15:10
Avgang Nordre 16:30
Ankomst Bud 16:50

 

Fiskeplasser blir valg ut fra hvilke værforhold det er den aktuelle dagen. Dagen avsluttes på Nordre Bjørnsund (leirskole) med mulighet til å filetrere og bearbeide fisken de har fisket. Turen avsluttes med mulighet for å kjøpe seg mat og drikke på kafeen på Bjørnsund leirskole før turen går inn kl. 16:30

Fishing places are selected form which conditions it is the current day. The day final on Nordre Bjørnsund (children`s school) with opportunity to filter and worked fiches they fished. The tour end with opportunity to buy food and drink on the café at Bjørnsund learning school before return to Bud 16:30  

 

Turistrute/StikkUT turer 2019
Turistrute/StikkUT turer 2019
Avganger Avg Bud Ank Nordre Avg Nordre Ank Søre Avg Søre Ank Bud
30.06 13:00 13:20 15.20 15:25 16.30 16:50
14.07 13:00 13:20 15.20 15:25 16.30 16:50
28.07 13:00 13:20 15.20 15:25 16.30 16:50
11.08 13:00 13:20 15.20 15:25 16.30 16:50
Billettpriser 2019
Billettpriser 2019 Pris
Voksne Kr 150
Barn Kr 80

 

Priser for turer utenom ovennevnte alternativer:

Hverdager: kr. 1800,-
Påfølgende tur (dersom mer enn 12 passasjerer): kr. 1500,- 

Helg: kr. 2500,-
Påfølgende tur (dersom mer enn 12 passasjerer): kr. 1800,- 

Helligdager/høytidsdager: kr. 3000,-
Påfølgende tur (dersom mer enn 12 passasjerer): kr. 2000,-  

 

Offentlige parkeringsplasser i Bud:

  • Steinparken: Kun korttidsparkering for besøkende Ergan kystfort og Steinparken.
  • Vågaleira: Parkering for reisende til Bjørnsund og andre besøkende i Bud.
  • Øvrige offentlige parkeringsplasser kan benyttes der dette er anvist.

Fræna kommune ber om at besøkende i Bud følger disse anvisningene. Dette er viktig og nødvendig for å sikre en god trafikkavvikling i den travle feriesesongen.

Lenke til bussavganger til og fra Molde: http://www.frammr.no/

Det gjøres forbehold om endringer i rutetabellen.

Kontaktinformasjon

Skipper Bjørnsundruta
Mobil 901 47 353