Rask psykisk helsehjelp

Tjenestetilbudet er under etablering og vi vil begynne å ta i mot de første pasientene i mars/april 2018.

Tilbudet er i regi av Mestringsenheten, som er et interkommunalt samarbeid mellom Eide og Fræna kommune med Eide som vertskommune.

 

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro som medfører begrenset livsutfoldelse? Har du søvnvansker som går utover din daglige fungering? Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Hva tilbyr Rask psykisk helsehjelp?

Vi er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr kognitiv terapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, søvnvansker (insomni), samt begynnende rusutfordringer. Tilbudet omfatter innbyggere over 16 år som er bosatt i Eide og Fræna kommune, og ansatte i Eide og Fræna kommune som er bosatt i andre kommuner. Tilbudet omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr ikke utredning, eller langvarig terapi. Dersom du har behov for akutt hjelp, kan du kontakte Akutt ambulant team på psykiatrisk poliklinikk (tlf 992 14 099), eller legevakt.

Hva slags behandling får du?

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der et sentralt mål er at brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut.

Rask psykisk helsehjelp har følgende behandlingstilbud:

 • Veiledet selvhjelp (internettassistert)
 • Samtaleterapi
 • kurs 


Hvordan komme i kontakt med Rask psykisk helsehjelp?

Vi ser helst at du tar første kontakt via e-post eller telefon. Du kan også kontakte oss på onsdager mellom kl 10.00 og 14.00,  for en kort avklaringssamtale når tiltaket er i gang i mars/april 2018. Ansatte i tiltaket vil i 2018 være en del på opplæring, slik at  enkelte onsdager vil være stengt. (Send tekstmelding til 92684205 om du vil sjekke om det er stengt.)

Besøksadresse: RÅDHUSVEIEN 7, 6490 Eide (Tidligere lokalene til NAV Eide).

E-post: rph@eide.kommune.no

Telefon: 71 29 91 00 (Servicekontoret på Eide)

Du trenger kun å formidle ditt navn og telefonnummer til servicekontoret, så formidler de dette direkte videre til "Rask Psykisk Helsehjelp". Vi ber om at du ikke sender oss sensitiv informasjon per mail.

Vi vil ringe deg opp innen en uke.

 

Hva koster det?

Tilbudet er gratis, og du kan selv ta kontakt med "Rask Psykisk Helsehjelp".

 

Henvisning

Det kreves ingen henvisning fra lege.
 

Vurderingssamtale

Vi kan i perioder få noen ukers ventetid på vurderingssamtale på grunn av stor pågang.

Vi ringer derfor opp alle for en avklaringssamtale innen en uke etter at du henvender deg til oss. I denne samtalen får du vite mer om tilbudet, ventetid osv., og vi stiller deg noen avklaringsspørsmål.

Vi forsøker da å finne ut av om du skal settes på venteliste for nærmere vurderingssamtale, eller om det er mer hensiktsmessig at du loses til andre hjelpetilbud.

Kartleggingsskjema til deg som er innkalt til vurderingssamtale:

Vi ber deg fylle ut begge skjema, og ta dem med til vurderingssamtalen.

GAD-7 kartlegging av angstsymtomer (PDF, 80 kB)

PHQ-9 kartlegging av depresive symtomer (PDF, 79 kB)

Tverrfaglig team 

Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi.

Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med den som er i behandlingskontakt hos oss.  De ansatte har taushetsplikt.

Ansatte ved Rask Psykisk Helsehjelp

Bente Torunn Uran: Kognitiv terapeut

Ørjan Kalliainen: Kognitiv terapeut

 

Veiledet selvhjelp

Rask Psykisk Helsehjelp i Eide og Fræna tilbyr gratis internettassistert behandling basert på kognitiv terapi.    

Trykk her for å prøve modul 1 og 2 av vår internettbehandling for angst.  

Trykk her for å prøve modul 1 og 2 av vår internettbehandling for depresjon.

Trykk her for å prøve modul 1 og 2 av vår internettbehandling for søvnvansker.

I kontakt med oss kan du få din egen kode som gir deg tilgang på alle 6 moduler av programmene. Du kan også få mulighet til telefonveiledning knyttet til disse programmene. Ved å gjennomgå disse programmene får du økt kunnskap, råd og verktøy som kan hjelpe deg til å bli din egen terapeut.

Vi ser gjerne at du har prøvd ut et eller flere av disse programmene før du tar kontakt med oss, slik at du vet mer om innholdet i vårt tilbud. 
 

Anbefalte bøker til selvhjelpsbruk

 •  «Hvordan gi litt mer f..n» av Geir Wigtil og Karianne Kalseth (om håndtering av bekymringer)
 • «Ikke vær så slem mot deg selv» av Per-Einar Binder (om selvmedfølelse)
 • «Lykketyvene» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av depresjon)
 • «Trange rom og åpne plasser» av Torkil Berge og Arne Repål (håndtering av angst)
 • «Den lille søvnboken» av Atle Dyregrov
   

Anbefalte videoer

Aktuelle lenker 

Artikler om rask psykisk helsehjelp

 

Kognitiv.no

 • Mer informasjon og selvhjelpsartikler om angst, depresjon og søvnvansker finner du på www.kognitiv.no under fanen veiledet selvhjelp.