Jordmor og svangerskapskontroll

Alle gravide har rett til gratis svangerskapskontroll.

Tilbudet får du hos fastlegen og/eller jordmor på helsestasjonen. Kontakt helsestasjonen tidlig i svangerskapet dersom du ønsker oppfølging hos jordmor.

 

Oppfølging hos jordmor i svangerskapet

  • Jordmor følger deg/dere gjennom hele svangerskapet og henviser til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.
  • Det er ønskelig at far deltar i konsultasjonene. Én konsultasjon er forbeholdt kun mor.
  • Jordmor undersøker mor og barnet i magen.
  • Jordmor kan søke om fødeplass.
  • Jordmor tar alle rutineblodprøver.
  • Du/dere kan snakke om gleder og bekymringer som opptar dere.
  • Du/dere får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, fødsel, kosthold, amming, flaskemating og forberedelse til foreldrerollen. 

 

Etter fødsel

Dere vil få tilbud om hjemmebesøk av jordmor 24 - 28 timer etter hjemkomst fra fødeavdelingen. Jordmor tar kontakt. Når barnet er født har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen frem til barnet er 5 år.

Les mer om helsestasjon barn 0-5 år.

Kontaktinformasjon

Kristine Naas Sjøholt
Jordmor
E-post
Mobil 482 54 714
Resepsjon Helsehuset
Telefon 71 26 83 00

Åpningstider

Helsehuset er åpent:
mandag - fredag
Kl. 08:00 - 16:00

Telefontid resepsjon:
Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 11:30
Kl. 12:30 - 13:30

Adresse

Setbakken 1
6440 Elnesvågen