HOPP - Helsefremmende oppvekst

Helsefremmende Oppvekst i Fræna kommune (HOPP) er et tverrfaglig kommunalt samarbeid, som skal legge til rette for sunn livsstil hos barn og unge, gi bedre læringsforhold, økt trivsel og forebygge livsstilssykdommer og inaktivitet

HOPP består i hovedsak av 3 elementer:

  • fokus på godt kosthold
  • fokus på fysisk aktivitet
  • kompetanseheving blant de ansatte

HOPP er en helhetlig satsing og omhandler sunt kosthold og fysisk aktivitet fra graviditet til ut ungdomsskole. Fræna kommune skal gjennom HOPP blant annet gjøre skolehverdagen mer variert og sikre bedre grunnlag for læring gjennom mer fysisk aktivitet i undervisningen og riktigere kosthold. Det kan igjen gi økt nysgjerrighet og interesse for fag og fysiske aktiviteter.

Fræna kommune ønsker å gi alle barn og unge det beste grunnlaget for å lykkes og ha det bra. Visjonen er at HOPP skal gjennomsyre hele lokalsamfunnet til å bli mer aktive, spise sunnere, forebygge helseproblemer og skape bedre trivsel.

Kontaktinformasjon

Marita Jacobsen
Prosjektleder HOPP
E-post
Mobil 469 09 190
Eli Merete Nedrebø
HOPP-koordinator barnehage
E-post
Line Mordal
HOPP-koordinator i skolen
E-post
Oda Kristine Smestu Holm
Klinisk ernæringsfysiolog
E-post