Helsestasjon for barn 0-5 år

Her får du informasjon om hjemmebesøk, veiing av barnet og timer på helsestasjonen.

Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også selv ta kontakt ved behov utover det.

 

Få råd og veiledning når det gjelder:

· Amming, morsmelkerstatning og annen mat og ernæring

· Brystspreng

· Barnets utvikling (motorisk utvikling, kognitiv utvikling, språk)

· Tannhelse

· Søvnbehov og gode søvnvaner

· Vaksinering -  Barnet vaksineres etter barnevaksinasjonsprogrammet

· Foreldre-barn samspill

· Prevensjon etter graviditet

 

Vi undersøker også hvordan det står til med mor, og kan snakke om temaer som foreldrene ønsker å ta opp.

Helsestasjonen tilbyr også barselgrupper

 

Konsultasjoner ved helsestasjonen
Konsultasjoner ved helsestasjonen
Barnets alder Du møter Vaksiner
0-2 uker Helsesøster(hjemmebesøk)
6 uker Helsesøster og lege Rotavirusvaksine
3 mnd Helsesøster DTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Rotavirusvaksine, Hepatitt B
4 mnd Helsesøster
4-5 mnd Fysioterapeut
5 mnd Helsesøster DTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom
6 mnd Helsesøster og lege Hepatitt B
7 mnd Tannpleier
8 mnd Helsesøster
10 mnd Helsesøster
12 mnd Helsesøster og lege DTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt B
15 mnd Helsesøster MMR
18 mnd Helsesøster
2 år Helsesøster og lege
4 år Helsesøster

Kontaktinformasjon

Resepsjon Helsehuset
Telefon 71 26 83 00

Åpningstider

Helsehuset er åpent:
mandag - fredag
Kl. 08:00 - 16:00

Telefontid resepsjon:
Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 11:30
Kl. 12:30 - 13:30

Adresse

Setbakken 1
6440 Elnesvågen