Flyktningehelsetjeneste

Tilbud om gratis og frivillig helseundersøkelse for flyktninger, overføringsflyktninger og familiegjenforente gjennomføres ved helsestasjonen. Det brukes tolk ved behov.

Helseundersøkelse

  • Helseundersøkelse med lege og helsesøster innen 3 måneder etter ankomst til kommunen.
  • Alle ansatte i  kommunen kan henvise målgruppen til en helseundersøkelse
  • I tillegg kan personen selv avtale helseundersøkelse for seg og/ eller sine familiemedlemmer.
  • Helseundersøkelsen inneholder samtale og undersøkelse med lege og helsesøster

Les mer om helseundersøkelser til flyktninger på Helsedirektoratets nettside.

Ansatte i introduksjonsprogrammet og skolehelsesøster har et særlig ansvar for å gi informasjon om, og henvise til helseundersøkelsen fordi de møter personer i målgruppen på et tidlig tidspunkt etter ankomst, og/ eller i forbindelse med den lovpålagte tuberkulose screeningen.

Kontaktinformasjon

Resepsjon Helsehuset
Telefon 71 26 83 00

Åpningstider

Helsehuset er åpent:
mandag - fredag
Kl. 08:00 - 16:00

Telefontid resepsjon:
Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 11:30
Kl. 12:30 - 13:30

Adresse

Setbakken 1
6440 Elnesvågen