Melding om vedlikehold

Her finner du informasjon om vedlikehold ved kommunal vei, vannforsyningen og avløpsanlegg. Ved stenging av vannet hos deg, vil du bli varslet via SMS.

Vei

Ved vedlikehold av veg vil det som regel være satt opp alternative ruter til din destinasjon. Disse vil være skiltet på stedet.

Vann

Om vannet har vært stengt kan påsetting av vannet etter endt arbeid resultere i litt brunfarge på vannet. Dette er ufarlig, men la gjerne kaldvannet renne til det igjen er blankt og luktfritt. Vannet kan tas i bruk som vanlig når det er normalt vanntrykk i kranene.

Avløp

Vedlikehold av avløpsledninger kan resultere i midlertidig stengning av anlegget. Du vil i så fall bli varslet på SMS om tidspunkt og varigheten av stengingen.

 

Eventuelle spørsmål rettes til servicekontoret.

Om du har problemer eller klager kan du sende oss en melding.

Kontaktinformasjon

Heidi Rønning
Enhetsleder teknisk drift og anlegg
E-post
Mobil 406 37 287
Stian Hustad
Leder Driftsavdeling
E-post
Mobil 938 72 216

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen