Hva er kommuneplan?

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som sier hvordan planen skal følges opp de fire neste årene eller mer, og revideres årlig.

Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte område, tema eller områder med spesielle virksomheter.

Kommuneplanens arealdel 2015-2027
Kommuneplanens arealdel 2015-2027
Dokumenter
Kommuneplanens planomtale (.PDF, 3 MB)
Kommuneplanens føresegner og retningslinjer (.PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Linn Eidem Myrstad
Kommuneplanlegger
E-post
Mobil 900 16 385

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen