Ildsted eller skorstein

Ildsted / peis

Du må alltid sende melding til kommunen hvis du installerer, endrer eller fjernet et ildsted. Dette gjør du for at Brannvesenet skal få operere raskere og tryggere hvis en brann oppstår.

Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted.
Du trenger heller ikke å søke hvis du skal installere endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle. Vi vil likevel anbefale at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.
 

Skorstein / pipe

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis du skal bygge, rive, endre eller rehabilitere en pipe/skorstein.

Kontaktinformasjon

Finn Kjetil Viken
Varabrannsjef
E-post
Mobil 418 62 240
Andreas Welle Rusten
Jurist byggesak
E-post
Mobil 418 62 160
Arne Jonny Rødal
Saksbehandler byggesak
E-post
Mobil 418 62 050

Åpningstider

Mandag til Fredag
12:00 - 16:00

Sommertid (15.05 - 14.09)
12:00 - 15:25

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen