Brann og redningsetaten

Fræna Brannvesen har ansvar for innsats i forbindelse med brann og andre akutte ulykkessituasjoner.

Våre oppgaver dreier seg om vern om mennesker,  miljø og materielle verdier. Døgnet rundt og året gjennom er mannskaper klare til å rykke ut. Vi er godt trent og øvd for håndtere alle uforutsette hendelser som kan skje i dagens samfunn.

Vi har to brannstasjoner:

  • Elnesvågen

    Her er det 19 brannmenn i beredskap som går faste rullerende hjemmevakter
     

  • Bud
    Her er det 8 brannmenn i beredskap med tilkallingsvakt.

 

Kontaktinformasjon

Jens Petter Husøy
Brannsjef
E-post
Mobil 909 69 779
Finn Kjetil Viken
Varabrannsjef, oppmåling
E-post
Mobil 418 62 240

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen