Pris og betaling

Barnehagene har en makspris som indeksreguleres jfr. statsbudsjettet. I listen kan du se hvor mye de enkelte plassene koster. I tillegg kommer matpenger, prisene for dette varierer fra barnehage til barnehage.

Du kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen:

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn 6% av inntekten for en

barnehageplass.

Søknad om redusert foreldrebetalingen skal sendes kommunen som barnehagemyndighet. Endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage

Pris kommunale barnehager
Pris kommunale barnehager
Plass Betaling pr. mnd. Kost pr. mnd.
100 % Kr. 3 040 Kr. 300
80 % Kr. 2 432 Kr. 240
50 % Kr. 1 520 Kr. 150
40 % Kr. 1 216 Kr. 120
Søksenmoderasjon: Prosentsats:
Barn nr. 2 30%
Barn nr. 3 og flere 50%

 

 

Kontaktinformasjon

Unni Løkhaug Lorentzen
Rådgiver barnehage
E-post
Mobil 920 33 475

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen