Planleggingsdager og fridager

De aller fleste barnehager har stengt noen dager i året som de bruker til planlegging og utviklingsarbeid.

Barnehagenes planleggingsdager fastsettes stort sett av barnehageeier. De kan variere fra barnehage til barnehage, men de kommunale barnehagene har samme dager.

Private barnehager

Hvis ditt barn går i en privat barnehage kan du sjekke på barnehagens hjemmeside hvilke planleggingsdager denne har.

Under i listen finner du planleggingsdager til de kommunal barnehagene.

Planleggingsdager kommunale barnehager
Planleggingsdager kommunale barnehager
Dato År
18. mai 2018
13 og 14. august 2018
8. oktober 2018
24. desember 2018
31. januar 2018
2. januar 2019
3. mai 2019
15 og 16. august 2019
7. oktober 2019

Kontaktinformasjon

Unni Løkhaug Lorentzen
Rådgiver barnehage
E-post
Mobil 920 33 475

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25