Kontaktinformasjon barnehage

Kontaktperson i forbindelse med hovedopptaket i Fræna kommune er konstituert enhetsleder Vigdis Løseth. 

Kontaktinformasjon

Unni Løkhaug Lorentzen
Rådgiver barnehage
E-post
Mobil 920 33 475

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25