HOPP Barnehage

Grunnlaget for god helse legges tidlig i livet. I dag tilbringer 90 % av norske 1-5 åringer store deler av dagen i barnehagen.

Det betyr at mange av ukens måltider spises der, noe som gjør barnehagen til en viktig arena for etableringen av gode matvaner.

I 2014 lanserte Helsedirektoratet nye anbefalinger for fysisk aktivitet for barn unge, voksne, eldre, gravide og kvinner etter fødsel. Anbefalingene er tydeligere enn tidligere og HOPP jobber for at alle barn og unge i Fræna kommune skal ha minimum 60 minutter fysisk aktivitet daglig.


Fræna kommune og HOPP bygger alle sine kostholdstiltak på anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Kontaktinformasjon

Marita Jacobsen
Prosjektleder HOPP
E-post
Mobil 469 09 190
Eli Merete Nedrebø
HOPP-koordinator barnehage
E-post
Torunn Grønseth
Avdelingsleder fysioterapeut, Frisklivsveileder
E-post
Mobil 482 05 618
Oda Kristine Smestu Holm
Klinisk ernæringsfysiolog
E-post

Åpningstider

Helsehuset er åpent:
mandag - fredag
Kl. 08:00 - 16:00

Telefontid resepsjon:
Mandag - fredag
Kl. 08:00 - 11:30
Kl. 12:30 - 13:30