Renovasjonsgebyr og priser

Her finner du oversikt over renovasjonsavgiftene som er vedtatt for 2018:

Abonnement

Pris

Standardabonnement m/mat kr 2 806,- pr år
Standardabonnement m/kompost kr 2 291,- pr år
Fastgebyr renovasjon pr. boenhet kr 1 402,- pr år
Fastgebyr renovasjon pr. hybel kr 765,- pr år
Restavfall 240 14. dag kr 1 024,- pr år
Restavfall 360 14. dag kr 1 497,- pr år
Restavfall 660 14. dag kr 2 281,- pr år
Papir 140 4. uke kr 153,- pr år
Papir 360 4. uke kr 344,- pr år
Papir 660 4. uke kr 506,- pr år
Plast 100 4. uke kr 117,- pr år
Plast 240 4. uke kr 162,- pr år
Større matavfallsdunk 80 liter Kr 514,- pr år
Større matavfallsdunk 140 liter kr 885,- pr år
Fritid samlebeholder kr 893,- pr år
Slam ord inntil 6m3 kr 2 268,- pr tømming
Slam ord 7-20 pr m3 kr 286,- pr m3
Slam over 20m3 pr m3 kr 522,- pr m3
Ekstra slamtømming inntil 6m3 kr 4 750,- pr år
Ekstra slamtømming over 6m3 pr m3 kr 791,- pr m3
Ekstra slamtømming over 20m3 pr m3 kr 831,- pr.m3
Tett tank inntil 6 m3 kr 3 400,-
Tett tank fra 6 m3 - 10 m3 kr 4 589,-
Tett tank over 10 m3 kr 702,- pr m3
Ekstratømming tett tank inntil 6 m3 kr 6 140,-
Ekstratømming tett tank over 6 m3 kr 7 324,-
Gebyr for ikkje framgravd tank kr 798,-
Vannavgift kr 9,27,- pr m3
Abonnement vann kr 2 367,-
Kloakkavgift kr 10,71,- pr m3
Abonnement kloakk kr 2 110,-

Kontaktinformasjon

Anne Lisbeth Ukkelberg
Kommunale avgifter
E-post
Mobil 901 29 962