Skriv til oss

Vil du sende oss en e-post har vi et felles postmottak på: postmottak@frana.kommune.no 
 

Vil du sende brev til oss er postadressen vår:
Fræna kommune
Tingplassen 1
6440 Elnesvågen