Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjon om Fræna kommune
Nøkkelinformasjon om Fræna kommune
Informasjon Informasjon
Kommunenummer 1548
Kontonummer 1503 81 31858
Organisasjonsnummer 845241112
E-post postmottak@frana.kommune
Telefon 71268100
Postadresse Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen
Besøksadresse Rådhuset, 6440 Elnesvågen