Besøk oss

Kommunens tjenester ytes fra ulike tjenestebygg i kommunen. Her finner du en oversikt over hvem som sitter hvor:

På rådhuset i Elnesvågen finner du følgende avdelinger:

Sentralbord og Sørviskontor
Forvaltningskontoret som tildeler tjenester innen pleie og omsorg
Konsulent for funksjonshemmede
Kultur
Landbruk
Barnevernstjenesten
IT
Skatt
Rådmannen
Kommunalsjefer
Skolefaglig rådgiver
Kommuneplanlegger
Barnehageansvarlig
Personal og organisasjon
Leder for hjemmebaserte tjenester og for institusjonstjenesten og hennes nærmeste  medarbeidere
Teknisk forvaltning som består av byggesaksbehandlere, reguleringsarkitekter, oppmålingsingeniører og branninnspektør
Teknisk drift og anlegg

På Helsehuset på Eidem finner du følgende avdelinger:

Helsestasjonen
Fysio og ergoterapitjenesten
Frisklivssentralen
Hjemmevaktmester
Leder for helsestasjonen, fysio/ergoterapitjenesten, hjemmevaktmester, legekontor, og barneavlastninga

 

På Brudesetbygget (øst for Haukås skole) finner du følgende avdelinger:

Eide og Fræna opplæringssenter
Flyktningetjenesten

 

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Postadresse

Tingplassen 1

6440 Elnesvågen