Besøk oss

Kommunens tjenester ytes fra ulike tjenestebygg i kommunen. Her finner du en oversikt over hvem som sitter hvor:

På rådhuset i Elnesvågen finner du følgende avdelinger:

 • Sentralbord og Sørviskontor
 • Forvaltningskontoret som tildeler tjenester innen pleie og omsorg
 • Konsulent for funksjonshemmede
 • Kultur
 • Landbruk
 • Barnevernstjenesten
 • IT
 • Skatt
 • Rådmannen og kommunalsjefer
 • Skolefaglig rådgiver
 • Kommuneplanlegger
 • Barnehageansvarlig
 • Personal og organisasjon
 • Leder for hjemmebaserte tjenester og for institusjonstjenesten og hennes nærmeste  medarbeidere
 • Teknisk forvaltning som består av byggesaksbehandlere, reguleringsarkitekter, oppmålingsingeniører og branninnspektør
 • Teknisk drift og anlegg

På Helsehuset på Eidem finner du følgende avdelinger:

 • Helsestasjonen
 • Fysio og ergoterapitjenesten
 • Frisklivssentralen
 • Hjelpemiddelforvalter
 • Leder for helsestasjonen, fysio/ergoterapitjenesten, hjemmevaktmester, legekontor, og barneavlastninga

 

På Brudesetbygget (øst for Haukås skole) finner du følgende avdelinger:

 • Eide og Fræna opplæringssenter
 • Flyktningetjenesten


 

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen