Innkjøp

Fræna kommune er medlem av Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid. 

For mer informasjon om innkjøpssamarbeidet, besøk https://www.nii.as/

Se i kontaktinformasjonsfeltet hvem som er Fræna kommune sin kontakperson når det gjelder innkjøp. 

Kontaktinformasjon

Kirsti Eide
Rådgiver (Kommunale boliger, startlån, skjenke- og bevilling)
E-post
Mobil 900 33 619

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen