KF Kvalitetsstyring

Fræna kommune har avtale med kommuneforlaget på løsning for kvalitetsstyring og internkontroll

I KF kvalitetsstyring finner du blant annet relevante lover, forskrifter og veiledere.

KF inlogging