Virksomhetskartlegging av dagens kommuner

Alle enhetene i dagens Eide og Fræna er presentert i virksomhetskartleggingen. Kart og bilde viser hvor enheten holder til, hvem som er enhetsleder, antall ansatte/årsverk, budsjett og hva hovedoppgavene til enheten er.