Arbeidsgruppe: Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgruppen har utarbeidet en overordnet arbeidsgiverpolitikk for nye Hustadvika kommune som ble vedtatt i Fellesnemnda sitt møte 24.01.2018. 
 

Arbeidsgiverpolitikk for Hustadvika kommune


Visjon for arbeidsgiverpolitikk i Hustadvika kommune:

«Vår arbeidsgiverpolitikk skal sette gode ledere og medarbeidere i sentrum, og se de menneskelige ressursene som grunnlag for utvikling av gode tjenester til våre innbyggere. Arbeidsgiverpolitikken synliggjør arbeidsgivers konkrete evne til å frigjøre den menneskelige energien i organisasjonen. Summen av de verdier, holdninger og handlinger som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeidere hver dag blir definert som vår arbeidsgiverpolitikk.»  

Ut fra en slik visjon skal vi:

Utarbeide en overordnet arbeidsgiverpolitikk for nye Hustadvika kommune som det vil være naturlig å dele i to deler/faser:
a)         Håndtering av arbeidsgiverrollen i sammenslåingsprosessen.
b)         Arbeidsgiverpolitikken i vår nye kommune.

 

Medlemmer i arbeidsgruppen

Medlemmer i arbeidsgruppen
Medlemmer i arbeidsgruppen
Navn Tittel Representerer Vararepresentant
Borghild L. Hjelnes Prosjektleder
Sverre Hovland Nestleder
Terje Lyngstad Politisk representant Eide (H) Odd Arne Halaas (Eide, SP)
Jan Arve Dyrnes Politisk representant Fræna (AP) Laila A. Nøsen
Carita Naas Arbeidstakerorganisasjon Eide kommune Åse Myrbostad
Tor Gunnar Johansen Arbeidstakerorganisasjon Fræna kommune Anne Lisbeth Ukkelberg