Arbeidsgruppe 3: Nærdemokrati

Arbeidsgruppe 3 "Nærdemokrati" består av 4 politikere skal se på løsninger for å ivareta nærdemokratiet i den nye kommunen. De skal også se på hvor mange kommunestyrerepresentanter den nye kommunen skal ha. Sak legges frem for Fellesnemnda.

Medlemmer

Arbeidsgruppe 3 - medlemmer
Arbeidsgruppe 3 - medlemmer
Navn Tittel Representerer
Birgit Dyrhaug Leder Eide, SP
Rune Strand Medlem Eide, AP
Elise Fiske Medlem Fræna, H
Annhild V. Sunde Medlem Fræna, v


 

Kontaktinformasjon

Birgit Dyrhaug
Varaordfører, Eide kommune
E-post
Telefon 913 74 870

Adresse

Fræna kommune 
Fellesnemnda
Tingplassen 1
6440 Elnesvågen