Arbeidsgruppe 2: Kartlegging av interkommunale samarbeid

Arbeidsgruppe 2 består av 5 politikere som skal foreta en gjennomgang av alle interkommunale samarbeid og legge frem en sak for Fellesnemnda om disse skal avvikles eller videreføres.

 

Medlemmer

Arbeidsgruppe 2 - Medlemmer
Arbeidsgruppe 2 - Medlemmer
Navn Tittel Representerer
Egil Strand Leder Eide, H
Kari Nergård Medlem Eide, AP
Ragnvald Olav Eide Medlem Eide, V
Trond Malmedal Medlem Fræna, SP
Johnny Varhol Medlem Fræna, FRP
Møtereferat arbeidsgruppe Interkommunale samarbeid
Referat
Møtereferat 29.08.2019 (.PDF, 51 kB)
Møtereferat 29.05.2019 (.PDF, 79 kB)
Møtereferat 29.04.2019 (.PDF, 58 kB)
Møtereferat 04.06.2018 (.PDF, 359 kB)
Møtereferat 21.11.2017 (.PDF, 192 kB)

Kontaktinformasjon

Egil Strand
Leder fellesnemnda. (Ordfører, Eide)
E-post
Telefon 976 88 022

Adresse

Fræna kommune 
Fellesnemnda
Tingplassen 1
6440 Elnesvågen