Miljødirektoratet viser til den vedlagte søknaden fra Omya Hustadmarmor AS, Elnesvågen og kunngjøringen.

Utlegging av søknaden til offentlig gjennomsyn

Vi ber Fræna kommune legge ut søknaden og kunngjøringen til offentlig gjennomsyn i kommunen. Søknaden vil også kunngjøres i Norsk lysingsblad og Romsdals Budstikke. Saken legges også ut på Miljødirektoratets nettside: http://www.miljodirektoratet.no/horing2016-1343. Her kan man også legge inn høringsuttalelser i saken.

Frist: 22.05.2018

OFFENTLEG ETTERSYN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING

I medhald av § 12-10 i Plan- og bygningslova, har Det faste utval for plansaker (PLØK) i Fræna vedteke å leggje følgjande forslag til reguleringsplan - detaljregulering ut til offentleg ettersyn:

SKOTTEN – NIKOLAIJORDET BUSTADFELT