Opphever totalforbud mot bruk av åpen ild

Grunnet værvarsel og nedbør er brannfaren i skog og mark såpass redusert at totalforbudet mot bruk av ild utendørs oppheves. Til tross for værskiftet vil det være lokale forskjeller og Meterologisk institutt opprettholder varsel om lokal fare for skogbrann.

Opphevingen av totalforbudet gjelder for alle Romsdalskommunene og Eide kommune.

Selv om totalforbudet nå er opphevet er det fortsatt et generelt bålforbud som varer fra 15. april til 15. september. Selv om det er et generelt bålforbud er det nå lov å gjøre opp små kaffebål, grille i fjæra og bruke tilrettelagte bålplasser så lenge aktiviteten ikke medfører fare for brann.

- I lovverket er det noe som heter aktsomhetsprinsippet og dette gjelder hele året, unntak eller ei: det er ikke lov å starte brann. Du kan for eksempel tenne opp et lite bål, men du er selv ansvarlig for at dette skjer på en slik måte at det ikke oppstår en brann. Uforsiktighet med åpen ild, eller brannfarlige gjenstander, kan medføre straffeansvar og erstatningsansvar, sier brannsjef i Molde brann- og redningstjeneste Alf Magne Smørholm.

Langvarig totalforbud

Den siste perioden har vært preget av flott sommervær og mye folk ute i naturen, men totalforbudet mot bruk av ild de siste to ukene har fått konsekvenser for folks aktiviteter i sommersolen.

- Vi må nesten skryte litt av befolkningen. Folk har stort sett oppført seg eksemplarisk og vist stor forståelse for hvorfor de har måttet la grillen bli igjen hjemme. Det har vært veldig få tilfeller der vi har måttet rykke ut som følge av brudd på totalforbudet, sier Smørholm.