Detaljregulering for Skaret - H1

OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING

I medhold av § 12-10 i Plan- og bygningsloven, har Det faste utvalg for plansaker (PLØK) i Fræna vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplan - detaljregulering ut på offentlig ettersyn:

SKARET – H1

Hensikten med reguleringsplanen er å fastsette regler for hyttebygging, adkomst og friluftsinteresser i området.

Utskrift av møtebok for Det faste utvalg for plansaker ligger vedlagt.

Forslag til reguleringsplan - detaljregulering blir lagt ut på kommunehuset (teknisk og sørviskontoret) og biblioteket i Elnesvågen i perioden:

09.05. – 22.06.18

Eventuelle merknader kan sendes til: Fræna kommune, teknisk forvaltning – plan, Tingplassen 1,
6440 Elnesvågen eller på mail til: postmottak@frana.kommune.no, innen 22.06.18.

 

Vedlegg:

Oversiktskart (PDF, 2 MB)

Planforslag (PDF, 3 MB)

Forslag til bestemmelser (PDF, 812 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Sjekkliste ROS (PDF, 319 kB)

Lengdeprofil av f_V2 (PDF, 35 kB)

Skisse vannforsyning - brannvanndekning (PDF, 456 kB)