Detaljregulering for Lauvåsen - BK3

OFFENTLIG ETTERSYN
FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING

I medhold av § 12-10 i Plan- og bygningsloven, har Det faste utvalg for plansaker (PLØK) i Fræna vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplan - detaljregulering ut på offentlig ettersyn:

LAUVÅSEN – BK3

Hensikten med reguleringsplanen er å gjennomføre deler av områderegulering for Lauvåsen ved å tilrettelegge for konsentrert bebyggelse på område BK3.

Utskrift av møtebok for Det faste utvalg for plansaker ligger vedlagt.

Forslag til reguleringsplan - detaljregulering blir lagt ut på kommunehuset (teknisk og sørviskontoret) og biblioteket i Elnesvågen i perioden:

04.03. – 12.04.19           

Eventuelle merknader kan sendes til: Fræna kommune, teknisk forvaltning – plan, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen eller på mail til: postmottak@frana.kommune.no, innen 12.04.19.

 

Vedlegg:
Saksframlegg (PDF, 2 MB)

Oversiktskart (PDF, 390 kB)

Planforslag (PDF, 2 MB)

Forslag til bestemmelser (PDF, 862 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Sjekkliste ROS (PDF, 599 kB)

Illustrasjonsplan (PDF, 351 kB)