Høringer i Fræna kommune

På denne siden legger vi ut saker som skal ut på høring.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse, den kan du gi elektronisk ved å følge denne lenken.

I skjemaet velger du hvilken sak du skal gi uttalelse til.

Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste dersom den ikke er av sensitiv karakter. 

I noen saker står det at innspill og merknader skal sendes til andre mottakere enn kommunen. Da ber vi dere sende merknaden dit og ikke via kommunens høringsskjema. 

Etter kommunens ønske og siden lovverk og saksbehandlingsrutiner har endret seg siden 1992, kan det være usikkert om saken den gang fulgte nødvendige runder i saksgangen, reiser Statens kartverk ny navnesak på navnet Hamneset i alle registrerte funksjoner (se vedlagte brev fra Statens kartverk). (PDF, 389 kB)

Kartverket har mottatt tre håndtegnede kart over Bjørnsund med påførte stedsnavn fra Fræna kommune. Det er ønske om å få flere stedsnavn innført i det offisielle kartet. Alle navn på disse kartene er med i stedsnavnsamlingen "Fylkesatlas Sogn og Fjordane", der også stedsnavn i Møre og Romsdal er med. 
 

Kontaktinformasjon

Sørviskontoret
E-post
Telefon 71 26 81 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen