Høringer i Fræna kommune

På denne siden legger vi ut saker som skal ut på høring.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse, den kan du gi elektronisk ved å følge denne lenken.

I skjemaet velger du hvilken sak du skal gi uttalelse til.

Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste dersom den ikke er av sensitiv karakter. 

I noen saker står det at innspill og merknader skal sendes til andre mottakere enn kommunen. Da ber vi dere sende merknaden dit og ikke via kommunens høringsskjema. 

Fellesnemda for etablering av Hustadvika kommune har sak PS 15/2018 den 12. juni 2018 vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune 2020-2032 ut på høring og offentlig ettersyn, jf. 4-1. Samtidig meldes det om oppstart av planarbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunestyret i Fræna har bedt rådmannen om å sende følgende forslag ut på høring:

"1.-4. klasse beholdes ved Sylte og Tornes, mens 5.-7. klasse legges til Haukås skole"

Høringsfrist: 01.09.2018

OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING

I medhold av § 12-10 i Plan- og bygningsloven, har Det faste utvalg for plansaker (PLØK) i Fræna vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplan - detaljregulering ut på offentlig ettersyn:

JENDEM SKOLE

Kontaktinformasjon

Sørviskontoret
E-post
Telefon 71 26 81 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Postadresse

Tingplassen 1

6440 Elnesvågen