Høringer i Fræna kommune

På denne siden legger vi ut saker som skal ut på høring.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse, den kan du gi elektronisk ved å følge denne lenken.

I skjemaet velger du hvilken sak du skal gi uttalelse til.

Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste dersom den ikke er av sensitiv karakter. 

I noen saker står det at innspill og merknader skal sendes til andre mottakere enn kommunen. Da ber vi dere sende merknaden dit og ikke via kommunens høringsskjema. 

 

 

Formannskapet behandlet Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 torsdag 21.11.2019. De vedtok kommunedirektørens tilråding mot to stemmer. Det ble lagt inn en endring fra kommunedirektøren i møtet:

Prosjekt ny Haukås skole får et tillegg på 25 mill. kroner i 2021. Dette for å få inn bevilgning til gymnastikksal. Låneopptaket i 2021 vil øke med 20 mill. kroner. På årsbasis vil finansieringsutgiftene øke med 1,0 mill. kroner. Økning i rente og avdragsutgifter salderes mot avsetning til disposisjonsfond i 2022 og 2023.

 

Nå legges budsjettet ut på høring frem til endelig behandling i kommunestyret 12.12.2019.

Gi ditt høringsinnspill elektronisk ved å bruke vårt høringsskjema. Frist for innspill er 11.12.2019

Budsjett og økonomiplan finner du ved å klikke på denne lenken.

Ønsker du å lese saksframlegget til Formannskapet går du inn på denne lenken.  Her finner du hele innkallingen til Formannskapet, budsjett og økonomiplan er siste sak. 

Fra 01.01.2020 blir Eide og Fræna sammenslått til Hustadvika kommune.

I den forbindelse er det utarbeidet forslag til nye vedtekter for barnehagene som vil gjelde fra nytt barnehageår høsten 2020.

Kontaktinformasjon

Sørviskontoret
E-post
Telefon 71 26 81 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen