Høringer i Fræna kommune

På denne siden legger vi ut saker som skal ut på høring.

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse, den kan du gi elektronisk ved å følge denne lenken.

I skjemaet velger du hvilken sak du skal gi uttalelse til.

Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste dersom den ikke er av sensitiv karakter. 

I noen saker står det at innspill og merknader skal sendes til andre mottakere enn kommunen. Da ber vi dere sende merknaden dit og ikke via kommunens høringsskjema. 

OFFENTLIG ETTERSYN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - DETALJREGULERING
 

I medhold av § 12-10 i Plan- og bygningsloven, har Det faste utvalg for plansaker (PLØK) i Fræna vedtatt å legge følgende forslag til reguleringsplan - detaljregulering ut på offentlig ettersyn:

MYRBOSTAD – EIDE GRENSE, GANG- OG SYKKELVEG,
PARKERINGSPLASS OG AKTIVITETSOMRÅDE

I forbindelse med kommunesammenslåingen må noen veger få nytt navn. Dette gjelder veger som har samme eller til forveksling like navn samt veger som bytter navn på kommunegrensen.

Se denne artikkelen på Hustadvika kommune sin hjemmeside hvilke veier som er ute på høring og hvordan du kan levere ditt høringgsvar:

 

Statens Kartverk gjorde den 04.09.2018 vedtak om skrivemåten på stedsnavnet Store Rambjøra på et berg i Fræna Kommune.

Statens Kartverk gjorde den 04.09.2018 vedtak om skrivemåte på stedsnavnet Sælebotssikla på en bekk i Fræna Kommune.

Kontaktinformasjon

Sørviskontoret
E-post
Telefon 71 26 81 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen